Stocks-ASC.L-ASOS PLC

ASC.L ASOS PLC

402.20 0.50 (0.12%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2022: increased de inkomsten van ASOS PLC met 0.66% en bedroegen 3.94B. Het netto-inkomen decreased met 123.99% naar -30.80M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 1.26 naar N/A.
ASC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.03%
Nettowinstmarge
1.72%
Winstmarge
-6.57%
Rendement op investering
5.30%