Stocks-ASH-Ashland Inc

ASH Ashland Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Ashland Inc met 8.41% en bedroegen 2.19B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 16.55 naar N/A.
ASHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.46%
Nettowinstmarge
-0.63%
Winstmarge
5.33%
Rendement op investering
0.05%