Stocks-ASX-ASE Technology Holding -ADR

ASX ASE Technology Holding -ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van ASE Technology Holding -ADR met 17.05% en bedroegen 18.67B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ASXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.13%
Nettowinstmarge
7.16%
Winstmarge
7.06%
Rendement op investering
9.67%