Stocks-ATE.PA-Alten SA

ATE.PA Alten SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Alten SA met 7.55% en bedroegen 4.07B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ATE.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.64%
Nettowinstmarge
5.86%
Winstmarge
9.05%
Rendement op investering
14.09%