Stocks-ATO.PA-Atos SE

ATO.PA Atos SE

2.799 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Atos SE met 5.01% en bedroegen 11.34B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar -1.06B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar -9.14.
ATO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.21%
Nettowinstmarge
-6.94%
Winstmarge
3.12%
Rendement op investering
-10.53%