Stocks-AVB-AvalonBay Communities Inc

AVB AvalonBay Communities Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van AvalonBay Communities Inc met 4.90% en bedroegen 2.77B. Het netto-inkomen decreased met 18.15% naar 928.44M. De totale activa increased met 4.70% naar 11.78B en WPA decreased van 8.12 naar 6.56.
AVBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.77%
Nettowinstmarge
37.87%
Winstmarge
31.13%
Rendement op investering
4.97%