Stocks-AXP-American Express CO

AXP American Express CO

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van American Express CO met 27.43% en bedroegen 67.36B. Het netto-inkomen increased met 10.59% naar 8.31B. De totale activa decreased met NaN naar 28.00B en WPA increased van 9.99 naar 11.21.
AXPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.09%
Nettowinstmarge
13.30%
Winstmarge
18.54%
Rendement op investering
11.36%