Stocks-AXTA-Axalta Coating Systems

AXTA Axalta Coating Systems

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Axalta Coating Systems met 10.60% en bedroegen 4.88B. Het netto-inkomen decreased met 27.31% naar 192.20M. De totale activa decreased met 2.55% naar 1.50B en WPA decreased van 1.14 naar 0.86.
AXTAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.77%
Nettowinstmarge
4.68%
Winstmarge
11.14%
Rendement op investering
3.92%