Stocks-AZM.MI-Azimut Holding

AZM.MI Azimut Holding

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Azimut Holding met 7.87% en bedroegen 1.22B. Het netto-inkomen decreased met 30.91% naar 422.91M. De totale activa increased met 18.89% naar 1.43B en WPA decreased van N/A naar 2.89.
AZM.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
71.06%
Nettowinstmarge
30.99%
Winstmarge
47.57%
Rendement op investering
23.52%