Stocks-AZO-Autozone Inc

AZO Autozone Inc

2576.10 45.06 (1.78%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2022: increased de inkomsten van Autozone Inc met 11.09% en bedroegen 16.25B. Het netto-inkomen increased met 11.95% naar 2.43B. De totale activa decreased met 200.63% naar -2.27B en WPA increased van 95.19 naar 117.19.
AZOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
51.57%
Nettowinstmarge
14.28%
Winstmarge
19.60%
Rendement op investering
43.16%