Stocks-B4B.DE-METRO AG

B4B.DE METRO AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van METRO AG met 2.85% en bedroegen 30.65B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 439.00M. De totale activa decreased met NaN naar 2.02B en WPA decreased van N/A naar 1.21.
B4B.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.97%
Nettowinstmarge
0.21%
Winstmarge
-1.19%
Rendement op investering
1.12%