Stocks-BA-Boeing

BA Boeing

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Boeing met 16.79% en bedroegen 77.79B. Het netto-inkomen increased met 55.63% naar -2.24B. De totale activa decreased met 8.71% naar -17.23B en WPA increased van -8.29 naar -3.67.
BAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.91%
Nettowinstmarge
-7.65%
Winstmarge
-1.05%
Rendement op investering
-12.37%