Stocks-BALDB.ST-Fastighets AB Balder ser. B

BALDB.ST Fastighets AB Balder ser. B

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fastighets AB Balder ser. B met 17.47% en bedroegen 10.52B. Het netto-inkomen decreased met 43.89% naar 10.99B. De totale activa increased met 16.19% naar 102.91B en WPA decreased van N/A naar N/A.
BALDB.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.93%
Nettowinstmarge
125.69%
Winstmarge
54.89%
Rendement op investering
6.79%