Stocks-BAYN.DE-Bayer AG

BAYN.DE Bayer AG

29.190 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bayer AG met 15.10% en bedroegen 50.74B. Het netto-inkomen increased met 307.63% naar 4.17B. De totale activa increased met 17.36% naar 38.93B en WPA increased van 1.02 naar 4.22.
BAYN.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.07%
Nettowinstmarge
-5.42%
Winstmarge
14.22%
Rendement op investering
-3.61%