Stocks-BB-BlackBerry Limited

BB BlackBerry Limited

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: decreased de inkomsten van BlackBerry Limited met 8.64% en bedroegen 656.00M. Het netto-inkomen decreased met 6,216.67% naar -734.00M. De totale activa decreased met 44.92% naar 857.00M en WPA decreased van 0.02 naar -1.27.
BBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
51.87%
Nettowinstmarge
-47.63%
Winstmarge
-12.39%
Rendement op investering
-26.16%