Stocks-BBVA.MC-BBVA

BBVA.MC BBVA

9.092 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van BBVA met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 14.84% naar 8.07B. De totale activa decreased met NaN naar 55.27B en WPA decreased van N/A naar N/A.
BBVA.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
13.36%
Winstmarge
33.73%
Rendement op investering
3.02%