Stocks-BBY-Best Buy Co Inc

BBY Best Buy Co Inc

74.84 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Best Buy Co Inc met 10.55% en bedroegen 46.30B. Het netto-inkomen decreased met 42.18% naar 1.42B. De totale activa decreased met 7.45% naar 2.80B en WPA decreased van 9.84 naar 6.29.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering