Stocks-BC-Brunswick Corp

BC Brunswick Corp

84.04 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Brunswick Corp met 6.03% en bedroegen 6.40B. Het netto-inkomen decreased met 36.50% naar 432.60M. De totale activa increased met 2.21% naar 2.09B en WPA decreased van 9.00 naar 5.96.
BCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.22%
Nettowinstmarge
7.26%
Winstmarge
12.18%
Rendement op investering
11.54%