Stocks-BCPC-Balchem Corporation

BCPC Balchem Corporation

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Balchem Corporation met 17.94% en bedroegen 942.36M. Het netto-inkomen increased met 9.64% naar 105.37M. De totale activa increased met 6.99% naar 938.28M en WPA increased van 2.94 naar 3.25.
BCPCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.92%
Nettowinstmarge
11.90%
Winstmarge
18.07%
Rendement op investering
8.43%