Stocks-BCS-Barclays PLC-ADR

BCS Barclays PLC-ADR

7.97 0.12 (1.53%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Barclays PLC-ADR met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 29.32% naar 6.24B. De totale activa decreased met NaN naar 67.33B en WPA decreased van N/A naar 1.47.
BCSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
11.15%
Winstmarge
30.07%
Rendement op investering
2.18%