Stocks-BGEO.L-Bank of Georgia Group PLC

BGEO.L Bank of Georgia Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Bank of Georgia Group PLC met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 145.20% naar 403.13M. De totale activa increased met 77.24% naar 1.31B en WPA increased van 3.36 naar 8.46.
BGEO.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
28.34%
Winstmarge
46.81%
Rendement op investering
12.29%