Stocks-BIIB-Biogen Inc

BIIB Biogen Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Biogen Inc met 7.36% en bedroegen 10.17B. Het netto-inkomen increased met 71.58% naar 2.96B. De totale activa increased met 22.16% naar 13.39B en WPA increased van 10.40 naar 20.87.
BIIBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.95%
Nettowinstmarge
31.49%
Winstmarge
17.89%
Rendement op investering
19.51%