Stocks-BILI-Bilibili-ADR

BILI Bilibili-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bilibili-ADR met 8.21% en bedroegen 3.25B. Het netto-inkomen decreased met 5.61% naar -1.11B. De totale activa decreased met NaN naar 2.19B en WPA decreased van N/A naar -2.82.
BILIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.52%
Nettowinstmarge
-28.34%
Winstmarge
-27.30%
Rendement op investering
-19.92%