Stocks-BIM.PA-BioMerieux

BIM.PA BioMerieux

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BioMerieux met 6.31% en bedroegen 3.59B. Het netto-inkomen decreased met 26.36% naar 440.50M. De totale activa increased met 14.75% naar 3.64B en WPA decreased van 5.06 naar 3.82.
BIM.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
52.27%
Nettowinstmarge
13.39%
Winstmarge
12.22%
Rendement op investering
13.73%