Stocks-BIP-Brookfield Infrastructure Partners LP

BIP Brookfield Infrastructure Partners LP

31.45 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Brookfield Infrastructure Partners LP met 24.29% en bedroegen 17.93B. Het netto-inkomen increased met 5.31% naar 1.45B. De totale activa increased met 33.11% naar 34.02B en WPA decreased van 0.14 naar 0.14.
BIPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.88%
Nettowinstmarge
1.69%
Winstmarge
22.58%
Rendement op investering
0.53%