Stocks-BKG.L-Berkeley Group Holdings PLC

BKG.L Berkeley Group Holdings PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: increased de inkomsten van Berkeley Group Holdings PLC met 8.61% en bedroegen 2.55B. Het netto-inkomen decreased met 3.46% naar 465.70M. De totale activa increased met 6.26% naar 3.33B en WPA increased van 4.11 naar 4.23.
BKG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
26.94%
Nettowinstmarge
20.11%
Winstmarge
20.32%
Rendement op investering
13.56%