Stocks-BKR-Baker Hughes Company

BKR Baker Hughes Company

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Baker Hughes Company met 20.56% en bedroegen 25.51B. Het netto-inkomen increased met 440.83% naar 1.97B. De totale activa increased met 6.84% naar 15.52B en WPA increased van -0.61 naar 1.93.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering