Stocks-BLDP-Ballard Power Systems Inc.

BLDP Ballard Power Systems Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ballard Power Systems Inc. met 19.82% en bedroegen 83.79M. Het netto-inkomen decreased met 51.66% naar -173.49M. De totale activa decreased met NaN naar 1.16B en WPA decreased van N/A naar -0.58.
BLDPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-32.37%
Nettowinstmarge
-99.38%
Winstmarge
-206.35%
Rendement op investering
-10.48%