Stocks-BLND.L-British Land

BLND.L British Land

382.4255 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van British Land met 2.44% en bedroegen 420.00M. Het netto-inkomen decreased met 208.23% naar -1.04B. De totale activa decreased met 17.94% naar 5.53B en WPA decreased van 1.03 naar -1.12.
BLND.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.13%
Nettowinstmarge
-86.63%
Winstmarge
51.96%
Rendement op investering
-5.73%