Stocks-BLND.US-Blend Labs Inc.

BLND.US Blend Labs Inc.

0.9800 0.0937 (10.57%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Blend Labs Inc. met 22.71% en bedroegen 42.79M. Het netto-inkomen increased met 40.55% naar -83.58M. De totale activa decreased met NaN naar 163.92M en WPA decreased van N/A naar -0.35.
BLND.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.54%
Nettowinstmarge
-159.58%
Winstmarge
-119.57%
Rendement op investering
-84.61%