Stocks-BNR.DE-Brenntag

BNR.DE Brenntag

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Brenntag met 35.09% en bedroegen 19.43B. Het netto-inkomen increased met 95.77% naar 902.50M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
BNR.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.88%
Nettowinstmarge
3.82%
Winstmarge
5.76%
Rendement op investering
9.15%