Stocks-BOXL-Boxlight Corp

BOXL Boxlight Corp

2.22 0.11 (5.21%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Boxlight Corp met 19.77% en bedroegen 221.78M. Het netto-inkomen increased met 72.88% naar -3.74M. De totale activa decreased met 2.13% naar 80.40M en WPA increased van -0.25 naar -0.07.
BOXLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.68%
Nettowinstmarge
-17.20%
Winstmarge
3.76%
Rendement op investering
-308.19%