Stocks-BPMC-Blueprint Medicines Corp

BPMC Blueprint Medicines Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Blueprint Medicines Corp met 13.30% en bedroegen 204.04M. Het netto-inkomen increased met 13.44% naar -557.52M. De totale activa increased met 9.54% naar 1.33B en WPA increased van -11.01 naar -9.35.
BPMCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.02%
Nettowinstmarge
-278.53%
Winstmarge
-245.59%
Rendement op investering
-37.84%