Stocks-BRBY.L-Burberry Group

BRBY.L Burberry Group

1313.53 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Burberry Group met 9.48% en bedroegen 3.09B. Het netto-inkomen increased met 23.93% naar 492.00M. De totale activa decreased met NaN naar 1.54B en WPA decreased van N/A naar 1.26.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering