Stocks-BRE.MI-Brembo

BRE.MI Brembo

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Brembo met 30.65% en bedroegen 3.63B. Het netto-inkomen increased met 36.11% naar 294.00M. De totale activa increased met 8.40% naar 1.95B en WPA increased van 0.67 naar 0.90.
BRE.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.91%
Nettowinstmarge
7.80%
Winstmarge
9.85%
Rendement op investering
10.06%