Stocks-BSX.US-Boston Scientific Corp

BSX.US Boston Scientific Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Boston Scientific Corp met 12.29% en bedroegen 14.24B. Het netto-inkomen increased met 128.08% naar 1.59B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 0.45 naar 1.07.
BSX.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.11%
Nettowinstmarge
13.68%
Winstmarge
15.74%
Rendement op investering
6.74%