Stocks-BSY-Bentley Systems, Incorporated

BSY Bentley Systems, Incorporated

50.59 -0.05 (-0.10%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bentley Systems, Incorporated met 13.89% en bedroegen 1.10B. Het netto-inkomen increased met 87.52% naar 174.74M. De totale activa increased met 40.13% naar 573.45M en WPA increased van 0.30 naar 0.53.
BSYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.06%
Nettowinstmarge
15.17%
Winstmarge
19.90%
Rendement op investering
17.17%