Stocks-BWA-BorgWarner Inc

BWA BorgWarner Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BorgWarner Inc met 6.49% en bedroegen 15.80B. Het netto-inkomen increased met 60.56% naar 1.03B. De totale activa increased met 3.39% naar 7.51B en WPA increased van 2.24 naar 3.99.
BWAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.88%
Nettowinstmarge
5.46%
Winstmarge
9.22%
Rendement op investering
7.33%