Stocks-BWLPG.OL-BW LPG

BWLPG.OL BW LPG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BW LPG met 154.35% en bedroegen 15.04B. Het netto-inkomen increased met 43.19% naar 2.30B. De totale activa increased met 25.67% naar 15.36B en WPA increased van 11.44 naar 16.16.
BWLPG.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.61%
Nettowinstmarge
23.25%
Winstmarge
13.36%
Rendement op investering
11.19%