Stocks-BX-BlackStone Group LP

BX BlackStone Group LP

123.56 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van BlackStone Group LP met 14.11% en bedroegen 8.57B. Het netto-inkomen decreased met 18.22% naar 2.44B. De totale activa decreased met 8.16% naar 18.08B en WPA decreased van 2.36 naar 1.84.
BXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
98.09%
Nettowinstmarge
25.16%
Winstmarge
36.49%
Rendement op investering
13.48%