Stocks-BYND-Beyond Meat Inc.

BYND Beyond Meat Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Beyond Meat Inc. met 9.85% en bedroegen 418.93M. Het netto-inkomen decreased met 101.06% naar -366.14M. De totale activa decreased met NaN naar -203.55M en WPA decreased van N/A naar -5.75.
BYNDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-1.38%
Nettowinstmarge
-35.93%
Winstmarge
-69.93%
Rendement op investering
-17.07%