Stocks-C-Citigroup

C Citigroup

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Citigroup met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 38.13% naar 9.38B. De totale activa increased met 2.19% naar 206.25B en WPA decreased van 7.00 naar 4.11.
CInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
15.75%
Winstmarge
8.74%
Rendement op investering
3.51%