Stocks-CADE-Cadence Bank

CADE Cadence Bank

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Cadence Bank met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 99.20% naar 3.68M. De totale activa increased met 19.87% naar 5.17B en WPA increased van 2.46 naar 2.92.
CADEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
16.06%
Winstmarge
1.75%
Rendement op investering
5.50%