Stocks-CAH-Cardinal Health Inc

CAH Cardinal Health Inc

104.07 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Cardinal Health Inc met 13.04% en bedroegen 205.01B. Het netto-inkomen increased met 128.11% naar 262.00M. De totale activa decreased met 303.82% naar -2.85B en WPA increased van -3.34 naar 1.00.
CAHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.25%
Nettowinstmarge
-0.30%
Winstmarge
0.97%
Rendement op investering
-5.31%