Stocks-CARD.L-Card Factory PLC

CARD.L Card Factory PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Card Factory PLC met 27.17% en bedroegen 463.40M. Het netto-inkomen increased met 445.68% naar 44.20M. De totale activa increased met 22.59% naar 269.20M en WPA increased van 0.02 naar 0.13.
CARD.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
26.51%
Nettowinstmarge
4.60%
Winstmarge
14.81%
Rendement op investering
5.52%