Stocks-CBRE-CBRE Group Inc

CBRE CBRE Group Inc

84.19 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CBRE Group Inc met 11.11% en bedroegen 30.83B. Het netto-inkomen decreased met 22.69% naar 1.42B. De totale activa decreased met 8.05% naar 8.61B en WPA decreased van 5.41 naar 4.29.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering