Stocks-CCEP-Coca-Cola Europacific partners

CCEP Coca-Cola Europacific partners

55.86 0.78 (1.41%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2018 decreased de inkomsten van Coca-Cola Europacific partners met 16.66% en bedroegen 3.19B. Het netto-inkomen decreased met 63.28% naar 152.90M. De totale activa decreased met 5.52% naar 7.50B en WPA decreased van 0.85 naar 0.32.
CCEPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.29%
Nettowinstmarge
7.50%
Winstmarge
12.00%
Rendement op investering
6.93%