Stocks-CCH.L-Coca Cola Hellenic

CCH.L Coca Cola Hellenic

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Coca Cola Hellenic met 27.39% en bedroegen 7.85B. Het netto-inkomen decreased met 24.64% naar 354.60M. De totale activa increased met 14.78% naar 3.00B en WPA decreased van 1.29 naar 0.96.
CCH.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.03%
Nettowinstmarge
6.46%
Winstmarge
8.40%
Rendement op investering
8.40%