Stocks-CCL.L-Carnival

CCL.L Carnival

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: increased de inkomsten van Carnival met 77.74% en bedroegen 17.42B. Het netto-inkomen increased met 98.78% naar -59.71M. De totale activa decreased met NaN naar 5.44B en WPA decreased van N/A naar -0.05.
CCL.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.58%
Nettowinstmarge
-143.39%
Winstmarge
8.89%
Rendement op investering
-10.43%