Stocks-CCU-Cia Cervecerias unidas-ADR

CCU Cia Cervecerias unidas-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Cia Cervecerias unidas-ADR met 4.97% en bedroegen 3.10B. Het netto-inkomen decreased met 46.14% naar 155.09M. De totale activa increased met 0.74% naar 1.69B en WPA decreased van 1.42 naar N/A.
CCUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.27%
Nettowinstmarge
6.17%
Winstmarge
9.27%
Rendement op investering
7.68%